Yazı İşleri Müdürlüğü

 

     Müdür : Emine ARSLAN

     e-mail: yaziisleri@19mayis.bel.tr

    Tel: 511 44 88 - Dahili No: 113  

     Servis Dahili: 114 - 144

 

 

 

 

GÖREV ALANI

Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarıyla İlgili İşler,
Belediye Encümeni İşleri,
Gelen-Giden Evrak ve E-İmza Onay Hizmetleri,
Gelen - Giden Postalar ve Evrak Dağıtım Hizmetleri,
BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) Hizmetleri,
Bilgi Edinme Hizmetleri,
Evlendirme Hizmetleri.