Zabıta Hizmetleri

Zabıta Amirliği

Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.

1. Gayri Sıhhi Müesseselerde;

• İşyerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı,
• Vasfını koruyup korumadığı,
• Hafta Tatili Ruhsatlarına,
• Temizlik koşullarına,
• İşyeri önü işgallerine,
• Gürültü ve çevre kirliliğine,
• Yangın söndürme cihazlarına vb. konularda denetimler yapılmakta,


2-Kent içerisinde bulunan Sıhhi Müesseselerde;

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
• Teftiş defteri,
• Hafta tatili ruhsatlarına,
• Sağlık Karnelere,
• Vasfını koruyup korumadığı,
• Etiketin olup olmadığı,
• İşyerinin umumi temizliği,
• Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
• İşyeri önü işgalleri,
• Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
• İş kıyafeti giyilip giyilmediği,
• Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
• İşyerinde açma ve kapama saatlerine uyulup,uyulmadığının kontrolü,
• Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
• Büfeler,karavanlar,simit camekanları,
• Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü belediye suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması,düzenin sağlanması
• Amirliğe bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi,sonuçlandırılması,
• Mülkiyeti belediyemize ait genel tuvaletler vb. kısımlarda yapılan denetimlerde, yönetmelik ve hükümlere aykırı davrananlara,


3) Kentimizin ana cadde, bulvar, meydan park ve mezarlıklarda;  

• Seyyar satıcılık yapanlara,
• Dilencilik yapanlara,
• İzinsiz büfe, sergi, stant kuranlara,
• Asfalt ve kaldırım taşlarını kıran bozan ve üzerinde herhangi olumsuz faaliyette bulunanlara,
• Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
• Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara,
• Kendine ait olmayan arsa üzerine yapı yapanlara,
• Mezarlıklara her ne surette olursa olsun zarar verenlere ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterenlere vb. Konularda  yapılan denetimlerde ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara yasal işlemler yapılmaktadır.